Vart gick skattepengarna?

Härifrån fick kommunen sina pengar 2019

76 % Skatter och generella statsbidrag
10 % Riktade statsbidrag
14 % Avgifter och ersättningar som kommunen får för den service kommunen erbjuder

Och 100 kronor i skatt till kommunen användes under 2019 så här

0,35 kr Kommunfullmäktige
0,66 kr Kommunstyrelsen
20,83 kr Utbildning, kultur och fritid
42,00 kr Socialt stöd och omsorg
3,33 kr Samhällsbyggnad
18,93 kr Kommunkansli och intern service
0,85 kr Kollektivtrafik
2,13 kr Brandkåren Norra Dalarna
10,79 kr Västerdalarnas utbildningsförbund
0,12 kr Revisorer
100,00 kr

Nettokostnad per invånare (kr)

Vart gick skattepengarna