Kommunfullmäktige och övriga nämnder

Kommunfullmäktige

Resultat
(tkr)
2018 2019
Budget, netto 525 642
Drift, netto 432 425
Avvikelse 93 217

Årets resultat

Kommunfullmäktige redovisade ett överskott på 217 tkr.

Viktiga händelser

Kommunfullmäktige hade sju sammanträden, och demokratiberedningen hade nio sammanträden.

Fullmäktige beslutade om ett antal åtgärder och styrande dokument:

  • Försäljning av herrgården
  • Biblioteksplan 2019–2022
  • Handlingsplan för att vitalisera fullmäktige
  • Investering i Bäckaskogs äldreboende för ombyggnation, renovering och nybyggnation
  • Investering i fortsatt fiberutbyggnad
  • Inriktningsbeslut för Dala-Järna och Vansbro avloppsreningsverk
  • Strategi för Vansbro kommuns krisberedskap
  • Program med mål och riktlinjer för privata utförare

Jävsnämnd

Resultat
(tkr)
2018 2019
Budget, netto 81 83
Drift, netto 81 73
Avvikelse 0 10

Årets resultat

Jävsnämnden redovisade ett överskott för årets verksamhet.

Viktiga händelser

Jävsnämnden hade fem sammanträden. Nämnden fattade beslut i fyra lovärenden och tre beslut i ärenden om sanktionsavgifter.

Överförmyndare

Resultat
(tkr)
2018 2019
Budget, netto 979 1 007
Drift, netto 954 1 047
Avvikelse 25 – 40

Årets resultat

Överförmyndarverksamheten redovisade ett underskott på 40 tkr mot budget. Förklaringen är ökade kostnader för utbildning och minskade intäkter på grund av färre ensamkommande barn.

Kommunerna Vansbro, Leksand, Mora, Orsa, Rättvik och Älvdalen samarbetar i organisationen Överförmyndare i samverkan i Övre Dalarna, där varje kommun har valda överförmyndare. Överförmyndarkontorets handläggare har sedan till uppgift att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndare i Vansbro är Elisabeth Säljgård.

Viktiga händelser

Överförmyndarkontoret omorganiserades och rekryterade flera medarbetare samt en chef.

Framtiden

Byte av it-system har påbörjats, vilket kommer att öka kostnaden men samtidigt effektivisera arbetssättet och förenkla introduktionen av nya medarbetare.

Valnämnd

Resultat
(tkr)
2018 2019
Budget, netto 0 0
Drift, netto 83 – 1
Avvikelse – 83 – 1

Viktiga händelser

Under året hade nämnden ett sammanträde. Nämnden genomförde val till Europaparlamentet och förtidsröstning i omvalet för Falu kommun.