Driftredovisning

 

(tkr) Bokslut 2019 Budget 2019 Bokslut 2018
Kostnad Intäkt Netto­kostnad Kostnad Intäkt Netto­kostnad Avvikelse netto Netto­kostnad
KOMMUNFULLMÄKTIGE – 425 0 – 425 – 642 0 – 642 217 – 440
 
KOMMUNSTYRELSEN
Kommunstyrelsen – 2 888 0 – 2 888 – 2 961 0 – 2 961 73 – 3 480
Utbildning, kultur och fritid – 120 706 28 896 – 91 810 – 116 795 26 668 – 90 127 – 1 683 – 93 611
Socialt stöd och omsorg – 214 813 29 719 – 185 094 – 187 796 25 527 – 162 269 – 22 825 – 170 205
Samhällsbyggnad – 19 413 4 748 – 14 665 – 19 937 5 170 – 14 767 102 – 23 502
Kommunkansli och intern service – 128 571 46 259 – 82 312 – 107 437 26 079 – 81 358 – 954 – 81 489
Kollektivtrafik – 3 832 105 – 3 727 – 4 140 0 – 4 140 413 – 3 345
Markförvaltning – 692 1 907 1 215 – 678 915 237 978 1 929
Strategisk utveckling – 1 133 0 – 1 133 – 1 000 0 – 1 000 – 133 – 1 123
Till KS förfogande 0 0 0 – 600 0 – 600 600 0
Anpassningskrav 0 0 0 7 707 0 7 707 – 7 707 0
 
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN
– 492 048 111 634 – 380 414 – 433 637 84 359 – 349 278 – 31 136 – 374 826
 
Västerdalarnas utbildningsförbund
– 51 693 4 126 – 47 567 – 40 338 0 – 40 338 – 7 229 – 48 736
Brandkåren Norra Dalarna – 9 616 212 – 9 404 – 9 391 0 – 9 391 – 13
Jävsnämnd – 73 0 – 73 – 83 – 83 10 – 81
Överförmyndare – 1 117 70 – 1 047 – 1 396 389 – 1 007 – 40 – 953
Revision – 596 0 – 596 – 585 0 – 585 – 11 – 502
Valnämnd – 189 188 – 1 – 160 160 0 – 1 – 83
 
SUMMA
– 555 757 116 230 – 439 527 – 486 232 84 908 – 401 324 – 38 203 – 425 621
 
FINANSIERING
– 69 862 489 946 420 084 – 41 060 446 481 405 421 14 663 412 114
EXTRAORDINÄR POST – 107 314 91 250 – 16 064 0 0 0 – 16 064 0
 
RESULTAT
– 732 933 697 426 – 35 507 – 527 292 531 389 4 097 – 39 604 – 13 507