Året som gått 2019

För Vansbro kommun var 2019 ett år av både glädjeämnen och utmaning. Glädjeämnen i form av att mycket bra hänt, som behövs för att skapa framtidstro. Utmaningen som till stor del handlar om ekonomi – och därmed servicen till alla som bor och verkar i kommunen.

Först några av de positiva händelserna.

Aktivitetsparken i Vansbro invigdes, där flera åldersgrupper kan mötas samtidigt vara en samlingsplats för lek och aktivitet. Gångarna i parken har sin utformning från hur parken såg ut historiskt, även om den var större då.

Kommunen löste driften med Plasket och kunde därmed hålla öppet under sommaren, vilket var uppskattat av många.

Statsminister Stefan Löven markerade i regeringsförklaringen att Vansbro är en av orterna som står på tur att få ett statligt servicekontor. I ett sådant samlas skattemyndigheten, försäkringskassan och pensionsmyndigheten. Samtal förs även med arbetsförmedlingen. Detta är positivt för oss i glesbygden och steg i rätt riktning med tillgång till statlig service i hela landet.

Äntligen fick vi en ny sträckning av E16 mellan Hulån och Vansbro och en ny vacker utsmyckning i rondellen. Vägen invigdes med ett gå-lunka-löp lopp den 21 september, som blev en folkfest med hundratals deltagare i olika åldrar. Tack till Vansbrosimningen som tillsammans med föreningar, företag och privatpersoner gjorde detta möjligt!Vansbro kommun fick åter en fin placering i Svenskt Näringslivs ranking och tog första platsen i länet, plats 49:e i landet, ett väldigt gott betyg från företagen i Dalarnas minsta kommun. Men mycket kan och behöver bli bättre. Ett vitalt näringsliv är ett måste för framtiden. Näringslivssamverkan övergick i kommunens regi vid årsskiftet, och arbetet med en ny näringslivsstrategi pågår.

Ett länsövergripande arbete tog fart som skall ge dalfolket tillgång till alla bibliotekens böcker, medier, och annat material, oavsett var i länet man bor och uppleva det som ”ett bibliotek”.

Så till utmaningen.

Årets resultat innebär ett underskott på nästan 20 miljoner kronor. Ett underskott som vi enligt lag måste återställa på några års sikt. Till det kommer att Vansbro, liksom de flesta kommuner, går in i ekonomiskt kärvare period. Vi lämnar högkonjunkturen bakom oss. De i arbetsför ålder ska också försörja allt fler barn och unga, samt äldre.

För att leverera välfärdstjänster med god kvalitet till medborgarna behöver vi tänka om och hitta nya arbetssätt. Ny teknik kan frigöra tid för att arbeta med förbyggande insatser. Vi behöver stötta och hjälpa människor i alla åldrar i ett tidigt skede för att undvika ohälsa och utanförskap. Alternativet, att inte stämma i bäcken, skapar onödigt lidande för människor och höga kostnader. Det handlar om att hitta sociala investeringar för en hållbar framtid.

Vi ska vända på alla stenar. Det här är inte enkelt, men det är heller inte omöjligt.

Många av lösningarna framöver kommer att handla om ännu mer samverkan med våra grannkommuner, då vi delar många utmaningar med dem.Omställningar tar tid och kan skapa oro, det går inte att helt undvika. Men vi ska klara detta. Det krävs att vi tar vara på goda ideér och vågar testa nytt. Vi ska fortsätta bedriva verksamhet med god kvalitet och samtidigt utveckla det som skapar mervärde och framtidstro så att människor vill bo kvar och flytta hit. Och vi, det är alla som bor och verkar i kommunen och inte minst alla som arbetar i kommunen. Bara tillsammans skapar vi den goda framtiden.

Stina Munters
Kommunstyrelsens ordförande

Stina Munters. Kommunstyrelsens ordförande