Den kommunala koncernen

Sedan årsskiftet 2010/2011 har Vansbro kommun en alternativ politisk organisation, vilket innebär att det bara finns den obligatoriska valnämnden och en jävsnämnd förutom kommunstyrelsen som ansvarar för alla verksamhetsområden.

Kommunstyrelsen har fyra utskott:

  • Leva och bo
  • Utbildning och arbete
  • Omsorg
  • Kommunstyrelsens arbetsutskott
organisation

Kommunförvaltningens organisation

Förvaltningsorganisationen består av fyra förvaltningsområden: socialt stöd och omsorg, utbildning, kultur och fritid, samhällsbyggnad och kommunkansli och intern service.