Verksamheten

Räddningstjänst

Verksamhetsbeskrivning

Räddningstjänsten ska bidra till att skapa en trygg och säker miljö för människor att bo, vistas och verka i.

Förebyggande arbete bedrivs för att minska olyckorna, genom att räddningstjänsten bistår med råd och anvisningar.

Räddningstjänsten är organiserad i kommunalförbundet Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF). I förbundet ingår Simrishamns, Tomelilla, Ystads och Sjöbo kommuner.

Brandvärn finns i Klasaröd, Äsperöd och Bjärsjölagård.

Förändringar i verksamheten

Medlemsavgiften är baserad på invånarantalet. Kompensation för ökade pris- och lönekostnader inklusive kapitalkostnader gör att kommunbidraget ökar med 0,4 mnkr.

Ekonomi

(mnkr) Bokslut
2018
Budget
2019
Budget
2020
Intäkter 0,0 0,0 0,0
Kostnader 14,4 14,8 15,2
Kommunbidrag 14,4 14,8 15,2