Kommunstyrelsens
ordförande

En budget som håller.

Det är sedan länge känt att offentligt finansierade verksamheter står inför tuffa år. Redan 2015, i långtidsutredningen, förvarnades det om att mindre kommuner kan behöva höja skatten med 8-18 kr per intjänad hundralapp fram till 2040. Detta är naturligtvis inte acceptabelt i någon kommun och inte heller här i Sjöbo. Därför behöver vi prioritera och arbeta annorlunda. I Sjöbo kommun har vi en budget i balans och låga skulder, vilket är en bra grund att stå på. Däremot innebär det inte att vi kan luta oss tillbaka och göra som vi alltid gjort. Vi kommer under många år framåt behöva ifrågasätta både arbetssätt och vad en kommun ska göra för att möta ökande kostnader som uppkommer genom till exempel demografiska förändringar. Trots att äldreomsorgen får 11,1 miljoner kr mer i denna budget än i den förra så täcker det inte de ökande kostnaderna inom denna verksamhet. Därför behöver vi lägga ett av våra serviceboenden i malpåse. Det är ett mycket svårt men nödvändigt beslut som frigör cirka 7 miljoner kr att användas till samtliga kunder, både på särskilda boenden och inom hemtjänsten.

En budget som prioriterar välfärdsuppdraget!

Denna budget har ett tydligt fokus på välfärdsuppdraget och med kraftig prioritering på dem som behöver kommunen i olika skeenden i livet. Förutom äldreomsorgens ovan nämnda 11,1 miljoner kr görs satsningar inom barnomsorg och grundskola som, utöver dagens 376 miljoner kr, tilldelas ytterligare 19,1 miljoner kr. Verksamheten för personer med funktionshinder får en extra tilldelning på 6 procent eller 6,4 miljoner kr. Även individ och familjeomsorgen får stor ökning. Denna verksamhet tillförs ytterligare 8,4 procent eller 4,5 miljoner kr.

Hållbar ekonomi i en orolig tid.

För att långsiktigt hantera investeringar utan att utnyttja kommande generationers investeringsutrymme måste varje budget generera ett positivt resultat. 2018 var ett tufft år med många utmaningar som gjorde att resultatet inte genererade något investeringsutrymme. Till 2020 har vi därför budgeterat med ett högre resultat än tidigare.

Det högre budgeterade resultatet ger oss dessutom en stötdämpare om konjunkturen faller. Staten ser över utjämningssystemen vilket kan påverka Sjöbo kommuns utgifter negativt. I skrivande stund diskuteras och debatteras även två stora globala frågor som kan få stor påverkan på världskonjunkturen beroende på hur de utvecklas och därmed på kommunens skatteintäkter. Dessa är ett eventuellt handelskrig mellan USA och Kina samt hur Brexitfrågan löses.

En budget med framtidstro!

För att kommunen ska fortsätta kunna utvecklas kommer vi att investera för framtiden. För handelsområdet på Sjöbo väst avsätter vi 5 miljoner kr för att få igång byggnationen och få till ett attraktivt område för kunder och företag. Vi investerar även i Brännerieområdet där medel för projektering avsätts 2020 men även för exploatering i planen för 2021.

Magnus Weberg
Kommunstyrelsens ordförande