Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Att skriva inledning till årsredovisningen för 2022 känns glädjande, men även tungt. År 2022 kommer att vara året då världen återigen fick se ett meningslöst krig, nu i vår närhet i Europa.

På olika sätt har vi nu en omställning i vårt samhälle där kostnader ökar och fler personer får svårt att få sin ekonomi att räcka till. Efter valet i september konstaterar vi att en ny regering valts och att vi som kommun ganska omgående kunde märka skillnad i hur man ser på kommuners och regioners ekonomiska behov. Vi, som kommun, är beroende av att staten ser oss och ger oss förutsättningar att bedriva våra verksamheter och hantera våra utmaningar, inte minst de ökade kostnaderna. Ett stort slag mot oss mindre kommuner är att stimulansmedel för att möjliggöra nyproduktion av bostäder tagits bort av den nya regeringen. Vi kommer aldrig att ha likvärdiga förutsättningar att växa jämfört med större kommuner om vi inte får stimulansmedel för nyproduktion. Efterfrågan av nya lägenheter är stor i hela kommunen.

Vi har sett en fortsatt positiv trend när det gäller inflyttning. Fler har valt att flytta till kommunen och försäljningen av nya tomter har fortgått som tidigare. Under året har vi aktivt arbetat med att ta fram nya detaljplaner både för företagsetableringar och bostadsbyggande. Vi har sett ett ökat intresse för bostadsrätter under det gångna året. En större etablering av bostadsrätter i Vibytorp stod färdiga för inflyttning i juletid.

När det gäller vår kommun och året som gått, så finner jag att vi växer och fler företagsetableringar kommer till oss. Viktigt att uppmärksamma är de företag som redan finns i vår kommun och deras tillväxt och expansion. Det känns riktigt kul att följa hur företagen växer och utvecklas. Livskraftiga företag skapar arbetstillfällen och skatteintäkter.

Efter pandemin kan vi konstatera att vårt föreningsliv återigen kan genomföra träningar och arrangera större event så som tidigare. Föreningslivet i kommunen är viktigt och vi ser många duktiga föreningsengagerade personer som lägger ner mycket tid och kraft för sina medmänniskor. Detta ska vi vara tacksamma för och vårt föreningsliv bidrar till att sätta Hallsberg på kartan.

Kommunens ekonomi är stabil, men givetvis skulle det behövas mer resurser för att genomföra alla ambitioner vi har. Att hushålla med skattemedel är en skyldighet gentemot våra kommuninvånare. Under det gångna året har vi haft bättre förutsättningar från staten än dem vi såg vid årets slut. Årets resultat blev bra och vi konstaterar att vi fortsatt har en god likviditet för att kunna fortsätta utvecklas.

Till sist vill jag återigen som kommunstyrelsens ordförande tacka personal och förvaltningar för det arbete ni gjort under det gångna året. Jag vill även rikta ett tack till våra förtroendevalda politiker för att ett gott diskussionsklimat råder och att Hallsbergs utveckling sätts före politiskt käbbel.

Ansvarstagande och långsiktiga beslut kommer vi alla kommuninvånare att vinna på.


Magnus Andersson

Kommunstyrelsens ordförande