Fakta om Hallsberg

Ha MAP

HALLSBERGS KOMMUN 2022

Yta (km2)  
Kommunens yta 670
− varav land 637
− varav vatten 33

STORLEK OCH BEFOLKNING

I storlek ligger Hallsberg på plats 154 av Sveriges 290 kommuner. Den 31 december 2022 hade Hallsberg 16 290 invånare, en ökning med 94 invånare från 2021. När det gäller invånarantal är Hallsberg på plats 145 av Sveriges 290 kommuner, och i länet är Hallsberg på femte plats av 12 kommuner. Sveriges demografiska mittpunkt är den punkt dit den sammanlagda resvägen (fågelvägen) för hela Sveriges befolkning är som minst. Enligt SCB:s senaste beräkning ligger mittpunkten i Hjortkvarn i Hallsbergs kommun.

INVÅNARANTAL I TÄTORTER DEN 31 DECEMBER 2020 (senaste uppgift)

Hallsberg 8 525
Pålsboda 1 643
Sköllersta 1 105
Vretstorp 898
Östansjö 833
Hjortkvarn 239

RESTIDER TILL HALLSBERG MED TÅG

Örebro 19 minuter
Stockholm 81 minuter
Göteborg 111 minuter

KOMMUNGRUPPSINDELNING

I SKR:s nuvarande kommungruppsindelning är kommunerna indelade i nio olika grupper utifrån tätortsstorlek, närhet till större tätort samt pendlingsmönster. Indelningen används för att underlätta jämförelser och analyser i olika statistiska sammanhang. Hallsberg tillhör grupp B4, ”pendlingskommun nära större stad” (Örebro). I Örebro län tillhör även Kumla, Lekeberg och Nora samma grupp som Hallsberg.

Mandatfördelningen i kommunfullmäktige, efter valet 2022, 45 ledamöter

Socialdemokraterna: 18. Sverigedemokraterna: 8. Moderata samlingspartiet: 7. Centerpartiet: 5. Vänsterpartiet: 3. Kristdemokraterna: 2. Liberalerna: 1. Miljöpartiet: 1.