Kommunens organisation

 

Kommunfullmäktige, Ordförande: Hans Karlsson, Socialdemokraterna. Kommunrevisionen, Ordförande: Siv Palmgren, Socialdemokraterna. Valnämnden, Ordförande: Niklas Nilsson, Socialdemokraterna. Kommunstyrelse, Ordförande: Magnus Andersson, Socialdemokraterna. Kommunstyrelseförvaltning, Kommundirektör: Lena Fagerlund… Drift- och servicenämnd, Ordförande: Conny Larsson, Socialdemokraterna. Drift- och serviceförvaltning, Förvaltningschef, Clas-Göran Classon. Myndighetsnämnd, Ordförande: Hans Karlsson, Socialdemokraterna. Bildningsnämnd, Ordförande: Siw Lunander, Socialdemokraterna. Bildningsförvaltning, Förvaltningschef: Fredrik Nordvall. Social- och arbetsmarknadsnämnd, Ordförande: Veronica Wallgren, Socialdemokraterna. Social- och arbetsmarknadsförvaltning, Förvaltningschef: Jaana Jansson. Text- och avgiftsnämnd. Gemensam nämnd med Kumla, Laxå, Lekeberg, Askersund, Degerfors och Vingåker. Ordförande: Magnus Andersson, Socialdemokraterna.  Sydnärkes Överförmyndarnämnd-gemensam nämnd med Askersund, Kumla, Laxå och Lekeberg, med Kumla som verksamhetsansvarig. Schemat visar kommunens organisation per den 31 december 2019.

Hallsbergs kommun ingår som medlem i kommunalförbunden Sydnärkes Utbildningsförbund, Sydnärkes kommunalförbund och Nerikes Brandkår. Kommunen ingår även i följande gemensamma nämnder utöver taxe-och avgiftsnämnden för vilken Hallsbergs kommun är värdkommun:

Sydnärkes lönenämnd − gemensam nämnd med Kumla, Askersund, Laxå, Lekeberg och Ljusnarsberg, med Kumla som värdkommun.

Sydnärkes IT-nämnd − gemensam nämnd med Lekeberg, Askersund och Laxå, med Lekeberg som värdkommun.

Företagshälsovård samt tolk-och översättarservice − gemensam nämnd med region Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Lindesbergs kommun, Laxå kommun, Ljusnarsbergs kommun, Lekebergs kommun och Nora kommun.

Sydnärkes Överförmyndarnämnd − gemensam nämnd med Askersund, Kumla, Laxå och Lekeberg, med Kumla som värdkommun.