Fakta om Hallsberg

Ha MAP

HALLSBERGS KOMMUN 2021

Yta (km2)  
Kommunens yta 670
− varav land 637
− varav vatten 33

Storleksmässigt ligger Hallsberg på plats 154 av Sveriges 290 kommuner.

BEFOLKNING

Den 31 december hade Hallsberg 16 196 invånare, en ökning med 206 personer. Hallsberg har plats 147 i befolkningsstorlek av Sveriges 290 kommuner, och i länet är Hallsberg på femte plats av 12 kommuner. Sveriges demografiska mittpunkt är den punkt dit den sammanlagda resvägen (fågelvägen) för hela Sveriges befolkning är som minst. Enligt SCB:s senaste beräkning ligger mittpunkten i Hjortkvarn i Hallsbergs kommun.

INVÅNARANTAL I TÄTORTER DEN 31 DECEMBER 2020 (senaste uppgift)

Hallsberg 8 525
Pålsboda 1 643
Sköllersta 1 105
Vretstorp 898
Östansjö 833
Hjortkvarn 239

RESTIDER TILL HALLSBERG MED TÅG

Örebro 20 minuter
Stockholm 81 minuter
Göteborg 111 minuter

KOMMUNGRUPPSINDELNING

SKR:s nuvarande kommungruppsindelning gäller från och med 2017. Kommunerna är indelade i nio grupper efter tätortsstorlek, närhet till större tätort och pendlingsmönster. Indelningen används för att underlätta jämförelser och analyser i olika statistiska sammanhang. Hallsberg tillhör grupp B4, ”pendlingskommun nära större stad” (Örebro). I Örebro län tillhör även Kumla, Lekeberg och Nora samma grupp.

Mandatfördelning i kommunfullmäktige, efter valet 2018, 45 ledamöter

Socialdemokraterna: 18. Sverigedemokraterna: 8. Moderata samlingspartiet: 7. Centerpartiet: 5. Vänsterpartiet: 3. Kristdemokraterna: 2. Liberalerna: 1. Miljöpartiet: 1.