Hur planeras skattepengarna att användas?

Så här får kommunen sina pengar:

Kommunens verksamhet finansieras till största delen av kommunalskatt. För varje intjänad hundralapp betalar du som bor i Sjöbo kommun 20,92 kronor i kommunalskatt.

Sa_har_far_kommunen_sina_pengar

Så här planeras 100 kr i skatt att användas under 2021:

35,63 kr till förskola och grundskola
31,64 kr till äldre och funktionshindrade
10,18 kr till gymnasie- och vuxenutbildning
5,68 kr till individ- och familjeomsorg
5,49 kr till fritid och kultur
5,39 kr till infrastruktur/teknisk verksamhet
4,68 kr till kommunövergripande administration
1,31 kr till politisk verksamhet

Den största delen används till förskola och grundskola. Tillsammans med gymnasie- och vuxenutbildning används nästan hälften av de hundra kronorna för dessa verksamheter. En annan stor verksamhet inom kommunen är omsorgen om äldre och funktionshindrade.