Detta är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2021.
Den fullständiga officiella versionen finns på Nordanstig Årsredovisning 2021.

Vård och omsorg

Årets kostnader för pandemin uppgick till 5,2 miljoner kronor.

Sjukfrånvaron var hög med flera långa sjukskrivningar och korttidsfrånvaron var ännu högre än 2020.

Kommunen övertog personal och inventarier från det privata Mitt liv.

I verksamhetsområdet ingår äldreomsorg med särskilda boenden, korttidsvård, hemtjänst och dagverksamhet. Det andra stora ansvarsområdet är omsorg om funktionshindrade med gruppbostäder, daglig verksamhet, boendestöd, bostad med särskild service samt personlig assistans.