Detta är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2021.
Den fullständiga officiella versionen finns på Nordanstig Årsredovisning 2021.

Kostnad per invånare, kronor

Diagrammet visar årskostnaden för olika verksamheter fördelad på kommunens samtliga 9 500 medborgare.