Detta är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2021.
Den fullständiga officiella versionen finns på Nordanstig Årsredovisning 2021.

Framtiden

All ekonomisk planering är osäker, särskilt när omvärlden förändras snabbt. Det kräver att prognoser genomarbetas löpande under året, för att man snabbt ska kunna parera ändrade förutsättningar för verksamheterna. År 2021 ändrades förutsättningarna inte så snabbt som året innan. Verksamheterna hade också blivit bra på att hantera förändringarna.

Kommunfullmäktiges tre övergripande mål för mandatperioden gäller invånarantalet, utbildningsnivån och att minska miljö- och klimatpåverkan. Utbildningsnivån har ett starkt samband med kommunens möjligheter till tillväxt. År 2022 är ett valår och det som åstadkommits under mandatperioden kan utvärderas.

År 2022 inleddes med Rysslands invasion av Ukraina. Vad det innebär för Europa, Sverige och Nordanstig är svårt att sia om.