Detta är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2021.
Den fullständiga officiella versionen finns på Nordanstig Årsredovisning 2021.

Kommunens utveckling

Inom en timmes resa finns ett arbetsmarknadsområde med nära 200 000 invånare. Det innebär möjligheter till positiv tillväxt. Det krävs dock att kommunen har attraktiva boendemiljöer, för- och grundskolor med hög standard och god omsorg om äldre och funktionshindrade. Ett utvecklat näringsliv förutsätter dessutom bra samarbete mellan företag och kommun. För att vara attraktiv måste kommunen också erbjuda möjligheter till kultur, bildning, samt idrotts- och friluftsliv.

Arthur Engbergsskolan i Hassela och den nya förskolan i Gnarp är så gott som färdiga. I Bergsjö börjar en ny, fullstor idrottshall att byggas. Den beräknas stå klar 2023.

En ny översiktsplan bör kunna fastställas 2022. Planerna på ett nytt särskilt äldreboende behöver förverkligas.