Detta är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2021.
Den fullständiga officiella versionen finns på Nordanstig Årsredovisning 2021.

Social myndighetsnämnd

Ekonomiskt bistånd höll inte budget. Kostnaderna för placeringar och för vuxenstöd när det gällde missbruk och våld i nära relation överskred också budget. Personalstyrkan var tidvis reducerad på grund av frånvaro.

Nämnden ansvarar för myndighetsdelen i individ- och familjeomsorgen. Institutionsvård av barn och vuxna, familjehem och försörjningsstöd sorterar under nämnden.