Detta är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2021.
Den fullständiga officiella versionen finns på Nordanstig Årsredovisning 2021.

Vad vet du om kommunens ekonomi?

Vad kostade en förskoleplats 2020?

Vad kostar en grundskoleplats F–9 per år?

Vad kostar en plats i särskilt boende per kommuninvånare?

Hur stora är kommunens skulder fördelade på varje invånare?

Hur stora är kommunens tillgångar fördelade på varje invånare?

Hur många tillsvidareanställda finns i kommunorganisationen?