Detta är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2021.
Den fullständiga officiella versionen finns på Nordanstig Årsredovisning 2021.

Tillväxt och service

Den största delen av överskottet berodde på milda vintrar, bra elavtal, färre akuta fastighetsinsatser och att inte bidrag söktes i förväntad omfattning.

Enheten fortsatte arbeta med energibesparing i EPC-projektet. En koldioxidbudget togs fram, liksom en livsmedelsstrategi.

Verksamheten omfattar infrastruktur och miljöutveckling, kultur och fritid, näringsliv och upphandligsstrateg, turism, energirådgivning, gator och vägar, bostadsanpassning, bredband och grönytor. Avfall, återvinning, kost och städ, kommunens lokaler samt transport- och bilpoolsenheten ingår också.