Detta är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2021.
Den fullständiga officiella versionen finns på Nordanstig Årsredovisning 2021.

Arbetslöshet

Arbetslösheten hänger nära samman med utbildningsnivån. Arbetslösheten minskade och låg på samma nivå som före pandemin. Den totala arbetslösheten låg på 7,0 procent, en minskning med 0,5 procentenheter. Ungdomsarbetslösheten minskade med 5,2 procentenheter till 9,2 procent. Det var framför allt de med fullgjort gymnasium som fick jobb.

Öppet arbetslösa och i program

(%)