Detta är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2021.
Den fullständiga officiella versionen finns på Nordanstig Årsredovisning 2021.

Befolkning

Invånarantalet minskade med 3 personer och var vid årets slut 9 480. Statistiska centralbyrån hade förutspått en större minskning. Kommunens mål att befolkningen ska uppgå till 10 000 år 2022 blir svårt att nå.