Detta är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2021.
Den fullständiga officiella versionen finns på Nordanstig Årsredovisning 2021.

Stab

Hälsinglands utbildningsförbund ingår i staben och hade ett underskott på 3,5 miljoner. I övrigt visade staben överskott.

Digitaliseringen fortsatte med bland annat en stor satsning på skolan och nya e-tjänster. Projektet Hälsingekommuner i ekonomisk samverkan inleddes. Ett syfte är att upphandla ett gemensamt ekonomisystem.

Staben omfattar kansli, personal-, ekonomi-, kommunikations- samt kvalitets- och utvecklingsenheterna. Här ingår också kommun- och utskottssekreterare, it-strategen och dataskyddsombudet. Även den politiska verksamheten, räddningstjänsten och miljökontoret sorterar under staben. Hälsinglands utbildningsförbund ansvarar för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen.