Detta är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2021.
Den fullständiga officiella versionen finns på Nordanstig Årsredovisning 2021.

Utbildning

En stor del av underskottet berodde på ersättningar till andra kommuner, eftersom många elever väljer andra skolor än Nordanstigs egna. Botemedlet mot det måste vara att höja kvaliteten i kommunens skolor. Gnarps skola visade underskott, som berodde på för hög personaltäthet till en början och på att mellanstadiet var utlokaliserat. Sjukfrånvaron var stundtals extremt hög.

Förutom förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem ingår även bibliotek i verksamhetsområdet.