Detta är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2021.
Den fullständiga officiella versionen finns på Nordanstig Årsredovisning 2021.

Utbildningsnivå

Andelen invånare med gymnasial utbildning utgör en majoritet i kommunen. Den genomsnittliga utbildningsnivån är lägre i Nordanstig än i Hudiksvall, Sundsvall och riket.

Utbildningsnivå i procent