Detta är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2021.
Den fullständiga officiella versionen finns på Nordanstig Årsredovisning 2021.

Årets resultat

Det totala ekonomiska resultatet för Nordanstigs kommun blev ett överskott på 59,4 miljoner kronor. Överskottet berodde liksom 2020 till stor del på ersättningar från staten på grund av pandemin. Kommunen klarade målet för god ekonomisk hushållning med marginal.

Verksamheterna visade underskott. Störst negativ budgetavvikelse hade vård och omsorg med drygt 6 miljoner kronor. Den sociala myndighetsnämndens underskott var nära 9 miljoner.