Detta är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2021.
Den fullständiga officiella versionen finns på Nordanstig Årsredovisning 2021.

Social omsorg

Det var svårt att rekrytera både personal, familjehem och stödfamiljer. Det ledde till höga kostnader för konsulter och konsultfamiljer.

Arbetsmarknadsenheten förbrukade inte sin budget för skapade anställningar. Dels på grund av pandemin som gjorde att verksamheterna inte kunde ta emot andra än den ordinarie personalen, dels på grund av Arbetsförmedlingens minskade budget för långtidsarbetslösa.

Flyktingenheten drog ner på bemanningen från 3 till 2 medarbetare när statsbidraget minskade.

Arbetsmarknadsenheten, IFO, biståndsenheten och flyktingenheten ingår i verksamhetsområdet.