Kommunstyrelsens ordförande

Magnus Weberg

Kommande budget är utmanande

Vi får till oss dagligen via media att ekonomin blir mer och mer ansträngd. Det gäller företag, oss som privatpersoner och även kommunen. Höga räntor och hög inflation gör att vi de närmsta åren alla får mindre kvar i plånboken, vilket i sin tur innebär att vi inte kan konsumera som vi är vana vid. Det varar inte för all framtid, men ett par år får kommunen mindre pengar eftersom skatteintäkterna sjunker.

Kommande budget är utmanande – men inte utan satsningar

I denna budget presenteras Sjöbo kommuns mål- och resultatplan för de kommande fyra åren. Planen är till följd av en orolig omvärld och lokala demografiska förändringar snävare än tidigare år, men innehåller trots det en del prioriterade satsningar.

Det finns en del utmaningar, framför allt de kommande två åren. Det är dels svårigheten att hitta arbetskraft, de kraftigt stigande kostnaderna och minskade skatteintäkter, dels påverkas verksamheterna av ökande och minskande åldersgrupper.

Från och med januari i år har vi dessutom ett nytt pensionsavtal, vilket gör att pensionskostnaderna för 2023 och 2024 blir mycket högre än tidigare prognoser. Från och med 2025 minskar de dock igen.

Prioriterade satsningar fortlöper

De närmaste två åren blir tuffa, men vi har haft en bra och hållbar ekonomi de senaste åren som rustat oss för det här. Vår skolresa är fortfarande högt prioriterad och vi fortsätter med landsbygdssatsningen.

Vi i styret för Sjöbo kommun har under många år arbetat strategiskt för att kunna hantera kriser. Vi har satt av reserver för att möta krisen när den kommer. Historien utvisar att den kommer förr eller senare och då gäller det att vara förberedd. I den här budgeten använder vi 90 mnkr av våra reserver för att klara leveransen av välfärd till er medborgare och för att ha ett mycket bättre utgångsläge när det vänder.

Seriös politik är att tänka långsiktigt. Seriös politik är att hålla fast vid sina ståndpunkter även om det finns utrymme för ”bra-att-ha-saker”. Seriös politik är att sätta välfärdsuppdraget först. Det är politikens uppdrag.

Magnus Weberg signatur Magnus Weberg