Hur planeras skattepengarna att användas?

Så här får kommunen sina pengar:

Kommunens verksamhet finansieras till största delen av kommunalskatt. För varje intjänad hundralapp betalar du som bor i Sjöbo kommun 20,92 kronor i kommunalskatt.

Så här planeras 100 kr i skatt att användas under 2023

35,05 kr till förskola och grundskola
32,13 kr till äldre och funktionshindrade
10,04 kr till gymnasie- och vuxenutbildning
5,95 kr till individ- och familjeomsorg
5,41 kr till Infrastruktur/teknisk verksamhet
5,45 kr till fritid och kultur
4,67 kr till kommunövergripande administration
1,30 kr till politisk verksamhet

Den största delen används till förskola och grundskola. Tillsammans med gymnasie- och vuxenutbildning används nästan hälften av de hundra kronorna för dessa verksamheter. En annan stor verksamhet inom kommunen är omsorgen om äldre och funktionshindrade.