Årsredovisningen i korthet

start_korthet
Ännu ett år med pandemin Nya Sjöbobor 85 Totalt 19 503 bodde i Sjöbo Attraktiv kommun 15 bygglov småhus och 12 lägenheter Resultat kommunen 81 mnkr Koncernen 104 mnkr Låg arbetslöshet 6 procent som minskade något Behöriga till gymnasiet 80 procent Fortfarande hög sjukfrånvaro 8 procent men den minskade Låneskuld –20 miljoner minskade koncernens låneskuld med Nöjdare medborgare Hushållsavfall 65 procent återvinns Ett gott tack till 1 820 anställda för ett utmärkt arbete i en svår situation