Ett axplock av kommunens årsredovisning 2018.
Hela årsredovisningen finner du på vingaker.se

Anneli Bengtsson

Kommunstyrelsens ordförande

Anneli Bengtsson berättar under tre minuter.

Ralf Hedin

Kommunchef

Ralf Hedin berättar under en minut.